change the arrangement or position of

listen to the pronunciation of change the arrangement or position of
الإنجليزية - التركية

تعريف change the arrangement or position of في الإنجليزية التركية القاموس.

disturb
{f} rahatsız etmek

Seni rahatsız etmek istemedim. - I didn't want to disturb you.

Onu rahatsız etmek istemedim. - I didn't want to disturb him.

disturb
düşündürmek
disturb
rahatsızlık vermek
disturb
huzurunu kaçırmak
disturb
karıştırma
disturb
izaç etmek
disturb
telaşa düşmek
disturb
rahatsız etme

Çalışırken beni rahatsız etmeyin. - Don't disturb me while I'm studying.

Tom Mary'yi gece geç saatte rahatsız etmek istemedi, ama acil bir durumdu. - Tom didn't want to disturb Mary so late at night, but it was an emergency.

disturb
bozmak
disturb
kaygılandırmak
disturb
{f} rahat vermemek
disturb
üzmek
disturb
{f} rahatsız etmek; huzurunu kaçırmak; endişelendirmek
disturb
boz/rahatsız et
disturb
(fiil) endişelendirmek, rahatsız etmek, huzursuz etmek, rahat vermemek; aksatmak; altüst etmek, karıştırmak; bozmak
disturb
kanştırmak
disturb
telâşa düşürmek
disturb
{f} aksatmak
الإنجليزية - الإنجليزية
stir up
Agitate
vex
raise up
shake up
disturb
change the arrangement or position of

  الواصلة

  change the ar·range·ment or po·si·tion of

  التركية النطق

  çeync dhi ıreyncmınt ır pızîşın ıv

  النطق

  /ˈʧānʤ ᴛʜē ərˈānʤmənt ər pəˈzəsʜən əv/ /ˈʧeɪnʤ ðiː ɜrˈeɪnʤmənt ɜr pəˈzɪʃən əv/

  كلمة اليوم

  heliolatry
المفضلات