change in temperature as a function of distance (especially altitude)

listen to the pronunciation of change in temperature as a function of distance (especially altitude)
الإنجليزية - التركية

تعريف change in temperature as a function of distance (especially altitude) في الإنجليزية التركية القاموس.

temperature gradient
(Askeri) SICAKLIK GRADYENİ: Denizde sıcaklık değişimi, sıcaklığın derinliğe göre değişmesidir; pozitif bir değişiklik sıcaklığın derinlikteki atışla birlikte yükselmesiyle olur. Derinlik arttıkça sıcaklık azalıyorsa negatif gradyen mevcuttur
الإنجليزية - الإنجليزية
temperature gradient
change in temperature as a function of distance (especially altitude)
المفضلات