cessation of procedure

listen to the pronunciation of cessation of procedure
الإنجليزية - التركية
(Kanun) usul muamelelerinin durması
cessation of procedure

  الواصلة

  ces·sa·tion of pro·ce·dure

  التركية النطق

  seseyşın ıv prōsicır

  النطق

  /ˌseˈsāsʜən əv prōˈsēʤər/ /ˌsɛˈseɪʃən əv proʊˈsiːʤɜr/

  كلمة اليوم

  ambrosia
المفضلات