cessation of arms

listen to the pronunciation of cessation of arms
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} truce, armistice, discontinuance of action (temporary or final)
cessation of arms

  الواصلة

  ces·sa·tion of arms

  التركية النطق

  seseyşın ıv ärmz

  النطق

  /ˌseˈsāsʜən əv ˈärmz/ /ˌsɛˈseɪʃən əv ˈɑːrmz/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات