cephe

listen to the pronunciation of cephe
التركية - الإنجليزية
front

Nature is under attack on all fronts. - Doğa bütün cephelerde saldırı altında.

All is quiet on the western front. - Batı cephesinde yeni bir şey yok.

facade

They live in a white house with brick facade on the left corner at the end of the street. - Sokağın sonunda sol köşedeki tuğla cepheli beyaz bir evde yaşıyorlar.

The magician's use of smoke and mirrors was an elaborate facade. - Büyücünün duman ve aynalar kullanması ayrıntılı bir cepheydi.

frontal
façade

The magician's use of smoke and mirrors was an elaborate facade. - Büyücünün duman ve aynalar kullanması ayrıntılı bir cepheydi.

They live in a white house with brick facade on the left corner at the end of the street. - Sokağın sonunda sol köşedeki tuğla cepheli beyaz bir evde yaşıyorlar.

head
front facade
front-line
elevation
aspect
frontispiece
front line

The troops were retired from the front lines. - Birlikler cephe hatlarından çekildiler.

(Askeriye) front
exposure
front; frontage, façade" " alnaç, yüz; side yan, yön
front; side
face
fasade
cephe ateşi
(Askeri) frontal fire
cephe duvarı
(İnşaat) face wall
cephe genişliği
(Askeri) frontage
cephe gerisi
(Askeri) hinterland
cephe gerisinde
behind the front
cephe giydirme
(İnşaat) siding
cephe kaplaması
(İnşaat) facing
cephe kaplaması
cladding
cephe oluşumu
(Meteoroloji) frontogenesis
cephe sistemi
facade system
cephe tuğlası
(İnşaat) facing brick
cephe ölümü
(Meteoroloji) frontolysis
cephe almak
form a group opposed to
cephe almak
(deyim) to side against someone
cephe almak
to form a group opposed to
cephe aydınlatma
facade lighting
cephe boyası
pigment for protective
cephe bozulmak
mil (for the front, the line) to be broken
cephe bölgesi
(Meteoroloji) frontal zone
cephe dekorasyonu
(İnşaat) facade decoration
cephe derzi
facade joint
cephe dizaynı
facade design
cephe eki
(İnşaat) face seam
cephe emniyeti
(Askeri) frontal security
cephe gerisi
mil . the area behind the front lines
cephe gerisi desteği
(Askeri) rear guard support
cephe gerisi karargâh
rear echelon
cephe gerisi yedekler
(Askeri) rear guard reserve
cephe girişi
front entrance
cephe giydirme sistemi
(İnşaat) curtain wall system
cephe görünüşü
frontal view
cephe görünüşü
elevation view
cephe gösteren hedef
(Askeri) bow-on target
cephe hattı
front line
cephe hattı
(İnşaat) building line
cephe hava durumu
(Meteoroloji) frontal weather
cephe kaplama işi
(İnşaat) facing work
cephe kaplama tuğlası
(İnşaat) facing tile
cephe kaplama tuğlası
(İnşaat) face tile
cephe kartı
(Meteoroloji) prebaratic
cephe komutanı
front commander
cephe konstrüksiyonu
facade construction
cephe koruma
facade protection
cephe levhası
(İnşaat) facing panel
cephe macunu
(İnşaat) face putty
cephe merdiveni
(İnşaat) front stairs
cephe plağı
facade slap
cephe resmi
elevational drawing
cephe sıvası
facade rendering
cephe taarruzu
frontal attack
cephe tamiratı
face lifting
cephe uzunluğu
frontage
cephe yağmuru
(Meteoroloji) cyclonic rain
cephe yüzeyi
(Meteoroloji) frontal surface
cephe çizgisi
frontage line
cephe örgütü
(Askeri) front organization
cephe örtüsü
facade coat
dış cephe kaplama
Siding, building coating
(bina) cephe
frontage
Milliyetçi Cephe
Nationalist Front, coalition of the JP, the NSP, the NAP in 1974
dış cephe
(İnşaat) Facade
arka cephe
(Mimarlık) rear front
arka cephe
back elevation
dış cephe tuğlası
facing brick
engelleyen cephe
(Çevre) occluded front
giydirme cephe
(İnşaat) curtail wall
giydirme cephe levhası
(İnşaat) curtain wall panel
giydirme cephe sistemi
(İnşaat) curtain walling system
ikincil cephe
(Meteoroloji) secondary front
ikincil soğuk cephe
(Meteoroloji) secondary cold front
mermer kaplama cephe
(İnşaat) marble facing
panel cephe
panel wall
sabit cephe
(Askeri) stationary front
sahte cephe
(Meteoroloji) pseudo front
soğuk cephe
cold front
stabilize cephe
(Askeri) stabilized front
yan cephe
side frontage
yuvarlak cephe
round facade
yüksek cephe
upper front
ön cephe
frontage
ön cephe
frontage, front facade
التركية - التركية
Yerde veya daha yükseklerde sıklık, sıcaklık bakımından iki ayrı hava yığınının karşılaştıkları yer
Yan, yön, taraf
Yüz, alnaç
Yan, yön, taraf: "Hakikatin bin bir cephesi ve başka başka görünüşleri yok mudur?"- A. Ş. Hisar
Üzerinde savaşın sürdüğü bölge
Belli bir düşünce, istek çevresinde sağlanan beraberlik
Farklı ısıdaki iki su kütlesi arasındaki sınır
Yapılarda yüz, alnaç: "Başını kaldırarak köşkün karanlık cephesine baktı."- P. Safa. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge: "Meydan muharebesi, yüz kilometrelik cephe üzerinde cereyan ediyordu."- Atatürk
cenah
alnaç
cephe gerisi
Savaş alanının gerisinde kalan bölge
cephe
المفضلات