caused miraculously or by the immediate exercise of divine power

listen to the pronunciation of caused miraculously or by the immediate exercise of divine power
الإنجليزية - التركية

تعريف caused miraculously or by the immediate exercise of divine power في الإنجليزية التركية القاموس.

supernatural
doğaüstü

Tom doğaüstüne inanmaktadır. - Tom believes in the supernatural.

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

supernatural
(isim) doğaüstü şey
supernatural
doğaüstü,fiziksel olarak açıklanamayan
supernatural
Doğaüstü, tabiatüstü; harikulade, mucize kabilinden
supernatural
mucize kabilinden
supernatural
supernaturallydoğaüstü kuvvetlere dayanarak
supernatural
{s} doğaüstü, tabiatüstü. i
supernatural
{i} doğaüstü şey
supernatural
supernaturalismdoğaüstü olma
supernatural
doğaüstü güce inanma
supernatural
doğaüst

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

Doğaüstü varlıklar var. - Supernatural beings exist.

supernatural
{s} olağanüstü
supernatural
harikulade
supernatural
{s} mucizevi
الإنجليزية - الإنجليزية
supernatural
caused miraculously or by the immediate exercise of divine power

  الواصلة

  caused mi·ra·cu·lous·ly or by the im·me·di·ate ex·er·cise of di·vine po·wer

  التركية النطق

  kôzd mıräkyılısli ır bay dhi îmidiıt eksırsayz ıv dîvayn pauır

  النطق

  /ˈkôzd mərˈakyələslē ər ˈbī ᴛʜē əˈmēdēət ˈeksərˌsīz əv dəˈvīn ˈpouər/ /ˈkɔːzd mɜrˈækjələsliː ɜr ˈbaɪ ðiː ɪˈmiːdiːət ˈɛksɜrˌsaɪz əv dɪˈvaɪn ˈpaʊɜr/

  كلمة اليوم

  onychophagia
المفضلات