cause to flow in; infuse; instill

listen to the pronunciation of cause to flow in; infuse; instill
الإنجليزية - التركية

تعريف cause to flow in; infuse; instill في الإنجليزية التركية القاموس.

influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
{f} söz geçirmek
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
etki

Onların kararını etkileyen muhtemelen oydu. - That was probably what influenced their decision.

O tür tapınak bütün Orta Doğuyu, özellikle Mısır'ı etkiledi. - That type of temple influenced all of the Middle East, mainly Egypt.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
sözü geçen kimse
influence
torpil
influence
sözü geçerlik
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

influence
{f} etkilemek, tesir etmek
influence
slang piston
الإنجليزية - الإنجليزية
influence
cause to flow in; infuse; instill
المفضلات