cause to explode violently and with loud noise

listen to the pronunciation of cause to explode violently and with loud noise
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
fulminate
cause to explode violently and with loud noise

  الواصلة

  cause to ex·plode violently and with loud noise

  التركية النطق

  kôz tı îksplōd vaylıntli ınd wîdh laud noyz

  النطق

  /ˈkôz tə əkˈsplōd ˈvīləntlē ənd wəᴛʜ ˈloud ˈnoiz/ /ˈkɔːz tə ɪkˈsploʊd ˈvaɪləntliː ənd wɪð ˈlaʊd ˈnɔɪz/

  كلمة اليوم

  caustic
المفضلات