cause someone to act or think foolishly or wrongly

listen to the pronunciation of cause someone to act or think foolishly or wrongly
الإنجليزية - الإنجليزية
lead someone astray
cause someone to act or think foolishly or wrongly

  الواصلة

  cause some·one to act or think fool·ish·ly or wrong·ly

  التركية النطق

  kôz sʌmwʌn tı äkt ır thîngk fulîşli ır rôngli

  النطق

  /ˈkôz ˈsəmˌwən tə ˈakt ər ˈᴛʜəɴɢk ˈfo͞oləsʜlē ər ˈrôɴɢlē/ /ˈkɔːz ˈsʌmˌwʌn tə ˈækt ɜr ˈθɪŋk ˈfuːlɪʃliː ɜr ˈrɔːŋliː/

  كلمة اليوم

  gerent
المفضلات