cast off the old adam

listen to the pronunciation of cast off the old adam
الإنجليزية - التركية
günah işleme eğilimini üzerinden atmak
cast off the old adam

  الواصلة

  cast off the old Ad·am

  التركية النطق

  käst ôf dhi ōld ädım

  النطق

  /ˈkast ˈôf ᴛʜē ˈōld ˈadəm/ /ˈkæst ˈɔːf ðiː ˈoʊld ˈædəm/

  كلمة اليوم

  obsequy
المفضلات