carry away

listen to the pronunciation of carry away
الإنجليزية - التركية
alıp götürmek
(Fiili Deyim ) 1- alıp götürmek 2- kendinden geçirmek , büyülemek
sürüklemek
aparmak
(Askeri) direği kestirmek
(Dilbilim) çekip sürüklemek
(Dilbilim) başını döndürmek
özünden geçirmek
büyülemek
alıp götür
coşturmak
heyecanlandırmak
taşımak
götürmek
ayartmak
carry away the bell
alt etmek
carry away the bell
kazanmak
carry away the bell
yenmek
export
dışarıya aktarmak
export
(Bilgisayar) gönder
export
dışarıya vermek
export
ihracat yapmak
export
{f} ihraç et

ABD'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca ürün soya fasülyesiydi. - The top U.S. export to China was soybeans.

Malları gizlice ihraç etmeye devam ettiler. - They continued to export goods secretly.

export
ihraç

Tom JPEG dosyaları nasıl ihraç edeceğini bulamadı. - Tom couldn't figure out how to export JPEG files.

Ne ihraç etmek istiyorsunuz? - What would you like to export?

export
ihraç etmek

Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca dolar değerinde yolcu uçakları ihraç etmektedir. - The U.S. exports billions of dollars' worth of passenger airplanes.

Ne ihraç etmek istiyorsunuz? - What would you like to export?

export
ihraç malı
export
{i} ihracat

Silah ihracatı yasaklandı. - Weapons export was prohibited.

İhracat işi iyi yapılmıyor. - The export business isn't doing well.

carry sb away
coşturmak, büyülemek, kendinden geçirmek
export
ihraç etme

Avustralya çok miktarda yün ihraç etmektedir. - Australia exports a lot of wool.

Ne ihraç etmek istiyorsunuz? - What would you like to export?

export
{f} ihraç etmek, (malı) yurtdışına satmak; dışarıya mal göndermek, ihracat yapmak
export
{i} dışsatım
export
ihraç malı/ihracat
export
{f} dışarıya satmak
export
ihraç edilen
الإنجليزية - الإنجليزية
to break under sudden pressure of violent wind
remove from a certain place, environment, or mental or emotional state; transport into a new location or state; "Their dreams carried the Romantics away into distant lands"; "The car carried us off to the meeting"; "I'll take you away on a holiday"; "I got carried away when I saw the dead man and I started to cry"
charm, enchant, spellbind
export
carry away

  الواصلة

  car·ry a·way

  التركية النطق

  käri ıwey

  النطق

  /ˈkarē əˈwā/ /ˈkæriː əˈweɪ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'kar-E, 'ker- ] (verb.) 14th century. Middle English carien, from Old North French carier to transport in a vehicle, from car vehicle, from Latin carrus; more at CAR.

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات