care home for old age and poor people

listen to the pronunciation of care home for old age and poor people
الإنجليزية - التركية
yaşlı ve düşkünler yurdu
care home for old age and poor people

  الواصلة

  care home for old age and poor peo·ple

  التركية النطق

  ker hōm fôr ōld eyc ınd pûr pipıl

  النطق

  /ˈker ˈhōm ˈfôr ˈōld ˈāʤ ənd ˈpo͝or ˈpēpəl/ /ˈkɛr ˈhoʊm ˈfɔːr ˈoʊld ˈeɪʤ ənd ˈpʊr ˈpiːpəl/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات