capable of forming something

listen to the pronunciation of capable of forming something
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
formative
capable of forming something

  الواصلة

  ca·pa·ble of forming some·thing

  التركية النطق

  keypıbıl ıv fôrmîng sʌmthîng

  النطق

  /ˈkāpəbəl əv ˈfôrməɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈfɔːrmɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
المفضلات