capable of developing past the egg stage

listen to the pronunciation of capable of developing past the egg stage
الإنجليزية - التركية

تعريف capable of developing past the egg stage في الإنجليزية التركية القاموس.

fertile
{s} verimli

Verimli toprak tarım için zaruridir. - Fertile soil is indispensable for agriculture.

Göçmenler vadideki toprağın verimli olduğunu öğrendiler. - The settlers learned that the land in the valley was fertile.

fertile
{s} bereketli

Tom'un bereketli bir hayal gücü var. - Tom has a fertile imagination.

Şimdi bereketli bir ovanın olduğu yerde çölden başka bir şey yok. - Now there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.

fertile
{s} doğurgan

Leyla çok doğurgandı. - Layla was very fertile.

fertile
doğurganlık
fertile
doğurabilen
fertile
gelişme yeteneği olan
fertile
artağan
fertile
üretken
fertile
{s} yaratıcı

Senin yaratıcı bir hayal gücün var. - You have a fertile imagination.

Onun yaratıcı bir hayal gücü var. - He has a fertile imagination.

fertile
(Tıp) Mümbit, verimli
fertile
(Nükleer Bilimler) üretken,doğurgan,fertil,verimli
fertile
{s} zengin
الإنجليزية - الإنجليزية
fertile
capable of developing past the egg stage

  الواصلة

  ca·pa·ble of de·ve·lop·ing past the egg stage

  التركية النطق

  keypıbıl ıv dîvelıpîng päst dhi eg steyc

  النطق

  /ˈkāpəbəl əv dəˈveləpəɴɢ ˈpast ᴛʜē ˈeg ˈstāʤ/ /ˈkeɪpəbəl əv dɪˈvɛləpɪŋ ˈpæst ðiː ˈɛɡ ˈsteɪʤ/

  كلمة اليوم

  dinkum
المفضلات