capable of being justified

listen to the pronunciation of capable of being justified
الإنجليزية - التركية

تعريف capable of being justified في الإنجليزية التركية القاموس.

defensible
korunabilir
justifiable
savunulabilir
justifiable
doğruluğu ispat edilebilir
defensible
{s} hak verilir
defensible
müdafaa edilebilir müdafaası kabil
defensible
{s} savunulabilir

Onun mantığı hiçbir şekilde savunulabilir değil. - His logic is in no way defensible.

justifiable
{s} hak verilebilir
justifiable
{s} mazur görülebilir
justifiable
{s} haklı çıkarılabilir
الإنجليزية - الإنجليزية
justifiable
defensible
capable of being justified

  الواصلة

  ca·pa·ble of be·ing jus·ti·fied

  التركية النطق

  keypıbıl ıv biîng cʌstıfayd

  النطق

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ ˈʤəstəˌfīd/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ ˈʤʌstəˌfaɪd/

  كلمة اليوم

  ranine
المفضلات