capable of being defended against armed attack

listen to the pronunciation of capable of being defended against armed attack
الإنجليزية - التركية

تعريف capable of being defended against armed attack في الإنجليزية التركية القاموس.

defensible
korunabilir
defensible
{s} hak verilir
defensible
müdafaa edilebilir müdafaası kabil
defensible
{s} savunulabilir

Onun mantığı hiçbir şekilde savunulabilir değil. - His logic is in no way defensible.

الإنجليزية - الإنجليزية
defensible
capable of being defended against armed attack

  الواصلة

  ca·pa·ble of be·ing defended a·gainst armed at·tack

  التركية النطق

  keypıbıl ıv biîng dîfendıd ıgenst ärmd ıtäk

  النطق

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ dəˈfendəd əˈgenst ˈärmd əˈtak/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ dɪˈfɛndəd əˈɡɛnst ˈɑːrmd əˈtæk/

  كلمة اليوم

  contrive
المفضلات