canlanmak

listen to the pronunciation of canlanmak
التركية - الإنجليزية
wake
come to life
revive
wake up
liven up
perk oneself
brighten
rouse oneself
rouse
buck up
perk
kindle
liven
perk oneself up
perk up
to become active, boom
to come to life; to liven up, to perk up
stir
refresh
(piyasa) firm
to come to life, be animated; to be revived, be resuscitated
rouse up
quicken
freshen
brighten up
bestir oneself
to be refreshed,be enlivened
blossom
rejuvenate
look up
freshen up
rally
boom
hum
refresh oneself
arouse
(deyim) warm up
awake,awaken
kick up one's heels
canlanma
{i} revival

Are your people interested in the revival of your language? - Senin insanların dilinin canlanması ile ilgileniyor mu?

The Old Prussian language revival began in the early 80's. - Eski Prusya dilinin canlanması seksenlerin başında başladı.

canlanma
recovery
canlanma
incarnation
canlan
come around
canlanma
resurgence
canlanma
refreshment
canlanma
resurrection
canlanma
{i} reviving
canlanma
renaissance
yeniden doğmak; yeniden canlanmak
to be reborn, to revive
canlan
get with it
canlan
bestir yourself
canlan
look alive!
canlan
look alive
canlan
stimulate

We must do everything we can to stimulate the economy. - Ekonomiyi canlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

Falling interest rates have stimulated the automobile market. - Düşen faiz oranları otomobil pazarını canlandırdı.

canlanma
{i} rebirth
canlanma
{i} boom
canlanma
coming to life
canlanma
renascense
canlanma
animation, coming to life
التركية - التركية
Depreşmek
Etkinliği artmak, hareketlilik kazanmak
Gücü artmak, diri duruma gelmek
Geçmişte yaşanan bir olay veya durum yeniden hatırlanmak
(Osmanlı Dönemi) KIYAM
tecessüm etmek
canlanma
Canlanmak işi
canlanmak
المفضلات