canlandıran

listen to the pronunciation of canlandıran
التركية - الإنجليزية
life giving
uplifting
refreshing
{i} animating
animator
(Tıp) resuscitator
lifegiving
exhilarative
exhilarating
canlandıran kimse
impersonator
canlan
come around
canlan
look alive!
canlan
get with it
canlan
look alive
canlan
bestir yourself
canlan
stimulate

It stimulated my imagination. - Hayal gücümü canlandırdı.

Spending money stimulates the economy. - Harcanan para ekonomiyi canlandırıyor.

hafızayı canlandıran şey
refresher
canlandıran
المفضلات