canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür

listen to the pronunciation of canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür
التركية - التركية
yapı
canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür

    الواصلة

    can·lı bir var·lı·ğın ruh ve·ya be·den ö·zel·lik·le·ri·nin tü·mü, bün·ye, strük·tür

    كلمة اليوم

    accrete
المفضلات