can be depended upon, reliable, trustworthy

listen to the pronunciation of can be depended upon, reliable, trustworthy
الإنجليزية - التركية

تعريف can be depended upon, reliable, trustworthy في الإنجليزية التركية القاموس.

dependable
güvenilir

Tom güvenilir görünüyor. - Tom seems dependable.

Tom çok güvenilir değil, değil mi? - Tom isn't so dependable, is he?

dependable
güvenli

Tom güvenli, değil mi? - Tom is dependable, isn't he?

Tom oldukça güvenli, değil mi? - Tom is quite dependable, isn't he?

dependable
mert
dependable
{s} güvenilebilir

Tom'un güvenilebilir olduğuna oldukça eminim. - I'm pretty sure Tom's dependable.

Tom'un güvenilebilir olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is dependable.

الإنجليزية - الإنجليزية
{s} dependable
can be depended upon, reliable, trustworthy
المفضلات