calmness of mind; equanimity; as, to bear adversity with moderation

listen to the pronunciation of calmness of mind; equanimity; as, to bear adversity with moderation
الإنجليزية - التركية

تعريف calmness of mind; equanimity; as, to bear adversity with moderation في الإنجليزية التركية القاموس.

moderation
{i} ılım

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

moderation
{i} ılımlılık

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

moderation
{i} yatıştırma, yumuşatma, azaltma, hafifletme; yatışma, yumuşama, azalma, hafifleme
moderation
azaltma
moderation
yumuşatma
moderation
yatıştırma
moderation
hafifletme
moderation
hafifleme
moderation
(Tıp) moderasyon
moderation
(Dilbilim) özdenetim
moderation
ılımlama
moderation
yavaşlatma
moderation
itidalle
moderation
ılım/yumuşama
moderation
{i} ölçülü olma
moderation
insaf
moderation
in moderation ifrata gitmeden
الإنجليزية - الإنجليزية
moderation
calmness of mind; equanimity; as, to bear adversity with moderation

    الواصلة

    calm·ness of mind; equanimity; as, to Bear ad·ver·si·ty with mod·e·ra·tion

    النطق

    كلمة اليوم

    sutler
المفضلات