calefacient

listen to the pronunciation of calefacient
الإنجليزية - التركية
ısıtıcı
sıcaklık yapan şey
sıcaklık yapan
sıcaklık veren
yakıcı ilaç
(Tıp) Vücuda uygulandığı zaman sıcaklık hissine sebep olan madde
{s} ısıtan
warming
{f} ısıt

Tom ateşin yanında kendini ısıtıyor. - Tom is warming himself by the fire.

warming
ısıtarak
warming
ısınma

Küresel ısınmadan anladığımı iddia etmiyorum. - I don't pretend to understand global warming.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

warming
(isim) pataklama, ısınma, ısıtma, dayak atma
warming
ısıtan
warming
{i} dayak atma
warming
{i} pataklama
warming
ısıtma, ısıtarak
الإنجليزية - الإنجليزية
A medical agent or substance which produces a feeling of warmth when applied to the body
having heating or warming effects
{a} warming
{n} that which warms
{s} creating warmth
{i} substance which creates a feeling of warmth (Medicine)
producing the sensation of heat when applied to the body; "a mustard plaster is calefacient
Making warm; heating
A substance that excites warmth in the parts to which it is applied, as mustard
producing the sensation of heat when applied to the body; "a mustard plaster is calefacient"
calefacient
المفضلات