calc

listen to the pronunciation of calc
الإنجليزية - التركية
(Bilgisayar) hesap

Hacimi hesaplamak için uzunluğu genişlikle ve derinlikle çarp. - To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

calculation
{i} hesaplama

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

Hesaplamalarımda bir hata yaptım. - I've made a mistake in my calculations.

calculation
{i} hesap

Bazı hesaplamalar yapmaktayım. - I've been doing some calculations.

Hesaplamalarımda bir hata yaptım. - I've made a mistake in my calculations.

calc tufa
kireçli süngertaşı
calc-tufa
kireçli süngertaşı
calc-alkali rock
kalk-alkali kayaç
calc-alkaline
kalk-alkali
calc-silicate
kalk-silikat
calculator
{i} hesap makinesi

Bu hesap makinesinde bir sorun var. - Something is wrong with this calculator.

Hesap makinesi kullanarak sayıları toplamak kolaydır. - It is easy to add numbers using a calculator.

calculus
kalkulus
easy calc
hızlı hesaplama
calculator
hesap makinası

Hesap makinası muhteşem bir icat. - The calculator is a wonderful invention.

always calc
(Bilgisayar) herzaman hesapla
calculation
{i} öngörü
calculation
{i} tahmin

Matematiksel hesaplamalar yoluyla Le Verrier Uranüsün ötesindeki başka gezegenin varlığını tahmin etti. Bu gezegenin yer çekimi Uranüsün sıradışı hareketini açıkladı. - Through mathematical calculations, Le Verrier predicted the presence of another planet beyond Uranus. The gravitational pull of this planet would explain the unusual motion of Uranus.

calculation
{i} çıkar hesabı
calculation
{i} düşünüp taşınma
calculation
{i} hesap sonucu
calculation
hesaplama/hesap
calculator
{i} hesap eden kimse
calculator
{i} hesap yapan kimse
calculator
{i} hesap cetveli
calculus
taş/hesap
web calc
(Bilgisayar) web hesap makinesi
الإنجليزية - الإنجليزية
calculation
calculator
calculus
abbr Customer Access Line Charge
customer access line charges
{i} lime, limestone
Calculate or Calculated
Customer Access Line Charge (CALC) In the FCC tariff it is referred to as End User Common Line (EUCL) Charge Also referred to sometimes as Subscriber Line Charge (SLC)
calc-
Of or pertaining to calcium or its compounds; a variant of calci-
calc-
Variant of calci-
calc
المفضلات