buzul

listen to the pronunciation of buzul
التركية - الإنجليزية
ice field
(Meteoroloji) iceberg

Glaciers, land ice and icebergs are made of fresh water. - Buzullar, kara buzları ve buzul dağları tatlı sudan yapılmıştır.

ice

Glaciers, land ice and icebergs are made of fresh water. - Buzullar, kara buzları ve buzul dağları tatlı sudan yapılmıştır.

Over 68 percent of Earth's freshwater is locked up in ice and glaciers; and another 30 percent is in groundwater. - Dünyanın tatlı suyunun %68'inden fazlası buzda ya da buzullarda kilitlidir; ve diğer %30'u yeraltı suyudur.

(Coğrafya) glacial period
ice cap
glacial

There are three glacial fjords in Ireland. - İrlanda'da üç tane buzul fiyordu vardır.

(küçük) growler
glacier

Glaciers are melting because of global warming. - Buzullar küresel ısınma nedeniyle eriyor.

The glacier moves slowly. - Buzul yavaş hareket eder.

icecap
ice shelf
glacially
glaciated
buzul bilim
glaciology
buzul bilimi
(Coğrafya) glaciology
buzul devri
(Coğrafya) glacial
buzul dönemi
ice age
buzul çatlağı
(Coğrafya) crevice
buzul çağı
pleistocene epoch
buzul çökelleri
(Coğrafya) till
buzul-yarığı
(Jeoloji) crevasse
buzul akışı
glacier flow
buzul alanı
(Coğrafya) cryal zone
buzul antisiklonu
(Meteoroloji) glacial anticyclone
buzul arazi şekilleri
(Coğrafya) glacial landform
buzul artığı
(Coğrafya) outwash
buzul aşaması
(Meteoroloji) glacial phase
buzul aşındırması
(Jeoloji) glaciation
buzul aşındırması
glacial erosion
buzul birikintisi
(Coğrafya) glacial till
buzul buzu
glacier ice
buzul devri
ice age
buzul devri geol
glacial period, ice age
buzul değirmeni
(Jeoloji) glacier mill
buzul dili
glacier tongue
buzul erozyonu
(Coğrafya) glacial erosion
buzul genleşmesi
(Çevre) icing accretion
buzul gölü
glacial lake
buzul ilerlemesi
(Jeoloji) advance of glacier
buzul jeolojisi
(Coğrafya) glacial geology
buzul kanyonu
(Jeoloji) glacial canyon
buzul kaynağı
glacial spring
buzul kazanı
(Jeoloji) moulin pothole
buzul koyağı
(Coğrafya) u valley
buzul koyağı
(Coğrafya) u-shaped valley
buzul kuşağı
(Coğrafya) cryal zone
buzul kökenli zemin
(Coğrafya) soil of glacial origin
buzul meltemi
glacier breeze
buzul molozlar
(Coğrafya) glacial boulders
buzul ovası
(Coğrafya) outwash plain
buzul ovası
(Coğrafya) glacial outwash
buzul rüzgârı
glacier wind
buzul salimim
(Coğrafya) glacial oscillation
buzul sonrası göl
(Coğrafya) postglacial lake
buzul sonrası çağ
(Coğrafya) postglacial age
buzul taş ve toprağı
moraine
buzul teorisi
(Jeoloji) glacial theory
buzul tili
(Jeoloji) glacial till
buzul toprağı
glacial soil
buzul toprağı
(Coğrafya) glacial till
buzul yarığı
crevasse
buzul çakılı
boulder gravel
buzul çanağı
glacial basin
buzul çağdan kalma
(Coğrafya) glacial relict
buzul çağları arası
interglacial
buzul çağı
Pleistocene
buzul çağı
glacial period, ice age
buzul çağı
Ice Age
buzul çağı arası
(Meteoroloji) interglacial phase
buzul çağı insanı
(Tarih) glacial man
buzul çağı sonrası yaş
(Çevre) postglacial age
buzul çevresi
periglacial
buzul çizikleri
glacial striations
buzul çizikleri
(Coğrafya,Jeoloji) glacial striae
buzul çökeltileri
(Coğrafya) glacial deposits
buzul çökeltisi
glacial deposit
buzul öncesi kumu
(Coğrafya) preglacial sand
buzul-akarsu birikintileri
(Coğrafya) glaciofluvial deposits
buzul-altı nehir
(Jeoloji) subglacial stream
buzul-üstü nehir
(Jeoloji) supraglacial stream
buzul
continental glacier
التركية - التركية
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cümudiye
Kutup bölgelerinde yada dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
cumudiye
cümudiye
buzul bilimci
Buzul bilimi uzmanı, glasyolojist
buzul bilimi
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glasyoloji
buzul dönemi
Buzulların yayıldığı dördüncü zaman
buzul kar
Bir buzulun oluşmasında temel olan katılaşmış kar kümesi
buzul kaynağı
Buzulun eriyerek toprağın altına inen suyunu dışarıya veren kaynak
buzul masası
Çevresindeki buzlar erirken, altına rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak üzerinde kalan kütle
buzul seli
Buzulun erimesiyle oluşan sel
buzul taş
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
buzul çağı
Dördüncü zamanın, yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğu dönemi, pleistosen
buzul
المفضلات