bucket down

listen to the pronunciation of bucket down
الإنجليزية - التركية
bardaktan boşanırcasına yağ
şakır şakır yağmur yağmak
الإنجليزية - الإنجليزية
To rain heavily
bucket down

  الواصلة

  buck·et Down

  التركية النطق

  bʌkıt daun

  النطق

  /ˈbəkət ˈdoun/ /ˈbʌkət ˈdaʊn/

  علم أصول الكلمات

  [ 'b&-k&t ] (noun.) 13th century. Middle English, from Anglo-French buket, from Old English buc pitcher, belly; akin to Old High German buh belly.

  كلمة اليوم

  concilliabule
المفضلات