bring to one's attention

listen to the pronunciation of bring to one's attention
الإنجليزية - التركية
farkına varmak
bring to attention
(Askeri) dikkat durumuna geçirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
make someone aware of -, inform someone of -
bring to one's attention

  الواصلة

  bring to one's at·ten·tion

  التركية النطق

  brîng tı wʌnz ıtenşın

  النطق

  /ˈbrəɴɢ tə ˈwənz əˈtensʜən/ /ˈbrɪŋ tə ˈwʌnz əˈtɛnʃən/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات