bring into existence

listen to the pronunciation of bring into existence
الإنجليزية - التركية
(deyim) kurmak
türetmek
(deyim) oluşturmak
(deyim) var etmek
(deyim) yaratmak
(deyim) meydana getirmek
bring into existence

  الواصلة

  bring in·to ex·ist·ence

  التركية النطق

  brîng întı egzîstıns

  النطق

  /ˈbrəɴɢ əntə egˈzəstəns/ /ˈbrɪŋ ɪntə ɛɡˈzɪstəns/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات