bring disorder to

listen to the pronunciation of bring disorder to
الإنجليزية - التركية

تعريف bring disorder to في الإنجليزية التركية القاموس.

disarray
düzensizlik

Dan'ın yatak odası düzensizlik içindeydi. - Dan's bedroom was in disarray.

disorder
dağınıklık
disorder
karmaşa
bring disorder
kargaşa yarat
disarray
karışıklık

Tüm eğlenceden sonra daire büyük bir karışıklık içindeydi. - After all the merrymaking, the apartment was in great disarray.

bring to
(Fiili Deyim ) ayıltmak
disarray
düzensiz kıyafet
disarray
nizamsızlık
disarray
{f} bozmak
disarray
{f} kargaşaya itmek
disarray
kargaşaya it
disarray
{f} karıştırmak
disarray
{i} dağınıklık
disarray
{i} kargaşa

Sami evini kargaşa içinde bıraktı. - Sami left his house in disarray.

disarray
düzensiz bir hale getirmek
disorder
illet
الإنجليزية - الإنجليزية
bring disorder to

  الواصلة

  bring dis·or·der to

  التركية النطق

  brîng dîsôrdır tı

  النطق

  /ˈbrəɴɢ dəsˈôrdər tə/ /ˈbrɪŋ dɪsˈɔːrdɜr tə/

  كلمة اليوم

  theriac
المفضلات