born of low parentage

listen to the pronunciation of born of low parentage
الإنجليزية - التركية

تعريف born of low parentage في الإنجليزية التركية القاموس.

baseborn
piç
baseborn
zalim
baseborn
alçak
baseborn
{s} soysuz
baseborn
{s} piç (Argo)
الإنجليزية - الإنجليزية
baseborn
born of low parentage

  الواصلة

  Born of low par·ent·age

  التركية النطق

  bôrn ıv lō perıntıc

  النطق

  /ˈbôrn əv ˈlō ˈperəntəʤ/ /ˈbɔːrn əv ˈloʊ ˈpɛrəntəʤ/

  كلمة اليوم

  jocose
المفضلات