bordering on failure or disaster; succeeding by the narrowest of margins

listen to the pronunciation of bordering on failure or disaster; succeeding by the narrowest of margins
الإنجليزية - التركية

تعريف bordering on failure or disaster; succeeding by the narrowest of margins في الإنجليزية التركية القاموس.

nice
{s} hassas
nice
güzel bir şekilde

Leyla güzel bir şekilde giyindi. - Layla dressed nicely.

O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil. - That's not a very nicely asked question.

nice
kıyak
nice
yakşı
nice
nazik

Hemşireler çok nazik. - The nurses are very nice.

Bana böylesine güzel bir hediye gönderdiğiniz için çok naziksiniz. - It is very kind of you to send me such a nice present.

nice
yanlış
nice
kibar

Çok kibarsın diye Willie yanıtladı. - That's very nice of you, Willie answered.

O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz. - He is very nice. He never speaks ill of others.

nice
iyi

O gerçekten iyi bir kız. - She's a really nice girl.

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

nice
tatlı

Leyla çok hoş tatlı bir kadındı. - Layla was a very nice sweet woman.

Kavun, tatlı kokuyor ve tadı çok güzel. - The melon smells sweet and tastes very nice.

nice
kötü

O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz. - He is very nice. He never speaks ill of others.

Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır. - One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day.

nice
duyarlı
nice
güzel

Havanın güzel olup olmayacağını merak ediyorum. - I wonder if it will be nice.

Tarz güzel, ama farklı bir renginiz var mı? - The style is nice, but do you have it in a different color?

nice
{s} hoş

Tom'un yaptığı ev gerçekten hoş. - The house that Tom built is really nice.

Bunlar iki hoş resimdir. - These are two nice pictures.

nice
{s} latif, tatlı
nice
iyice yanmış
nice
nicenessincelik
nice
{s} dakik
nice
latifçe
nice
dakik olma
nice
cazip
الإنجليزية - الإنجليزية
nice
bordering on failure or disaster; succeeding by the narrowest of margins
المفضلات