bombe rondela

listen to the pronunciation of bombe rondela
التركية - الإنجليزية
disher washer
(Otomotiv) curved spring washer
bombe rondela
المفضلات