birleşik

listen to the pronunciation of birleşik
التركية - الإنجليزية
united

The United States borders Canada. - Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur.

Washington is the capital of the United States. - Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

combined
(Askeri) United States Marine Component, Atlantic Command
tandem
integrated
conjunct
federate
jointed
adjunctive
united, confederate, joint; compound, composite
conjoint
composite , joint
(Hukuk) combined, joint
joint
conjugate
unified
connected
confederate
incorporated
compound

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

corporate
allied
combination
gamo-
federal
connective
conjunctive
the united
confederated
Birleşik Devletler
(Askeri) United States
birleşik ad
(Dilbilim) Compound noun
birleşik kelime
compound words
Birleşik Arap Emirlikleri
the United Arab Emirates
Birleşik Devletler
(Askeri) United States North Atlantic Treaty Organization (NATO) Military Terminology Group
Birleşik Devletler (US) Avrupa Komutanlığı
(Askeri) United States European Command
Birleşik Devletler (US) Kara Kuvvetleri Tıbbi Araştırma Ve Malzeme Komutanlığı
(Askeri) US Army Medical Research and Materiel Command
Birleşik Devletler (US) Milli Muhafız Teşkilatı ve Hava Gözcüsü
(Askeri) US National Guard and Air Guard
Birleşik Devletler (US) Ordusu Sıhhiye Komutanlığı
(Askeri) US Army Medical Command
Birleşik Devletler (US) sekizinci ordusu
(Askeri) Eighth US Army
Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı
(Askeri) United States Attorney Office
Birleşik Devletler Alaska Komutanlığı
(Askeri) United States Alaskan Command
Birleşik Devletler Askeri Muhabere-Elektronik Kurulu
(Askeri) United States Military Communications-Electronics Board
Birleşik Devletler Atlantik Filosu
(Askeri) United States Atlantic Fleet
Birleşik Devletler Atlantik Filosu Denizaltı Kuvvetleri Komutanı
(Askeri) Commander Submarine Force, United States Atlantic Fleet
Birleşik Devletler Atlantik Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
(Askeri) Commander Special Operations Command, United States Atlantic Command
Birleşik Devletler Atlantik Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
(Askeri) Special Operations Component, United States Atlantic Command
Birleşik Devletler Avrupa Başkomutanı
(Askeri) United States Commander in Chief, Europe
Birleşik Devletler Avrupa Deniz Kuvvetleri
(Askeri) United States Naval Forces, Europe
Birleşik Devletler Avrupa Hava Kuvvetleri Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Air Force in Europe
Birleşik Devletler Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
(Askeri) Commander, Special Operations Command, United States European Command
Birleşik Devletler Avrupa Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
(Askeri) Special Operations Component, United States European Command
Birleşik Devletler Azor Adaları Kuvvetleri Komutanı
(Askeri) Commander, United States Forces, Azores
Birleşik Devletler Azor Kuvvetleri
(Askeri) United States Forces, Azores
Birleşik Devletler BM Görevi
(Askeri) United States Mission to the United Nations
Birleşik Devletler Balık ve Vahşi Yaşam Servisi
(Askeri) United States Fish and Wildlife Service
Birleşik Devletler Başkanı
(Askeri) President of the United States
Birleşik Devletler Bilgi Dairesi
(Askeri) United States Information Agency
Birleşik Devletler Bilgi Servisi
(Askeri) United States Information Service
Birleşik Devletler Cheyenne Dağ Harekat Merkezi Unsuru
(Askeri) United States Element Cheyenne Mountain Operations Center
Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Gemisi
(Askeri) United States Naval Ship
Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı
(Askeri) United States Naval Forces, Central Command
Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri, Güney Komutanlığı
(Askeri) United States Navy Forces, Southern Command
Birleşik Devletler Deniz Piyade (Teşkilatı) Kuvveti karargahı
(Askeri) Headquarters, Marine Corps
Birleşik Devletler Deniz Piyade Birlikleri
(Askeri) United States Marine Corps
Birleşik Devletler Deniz Piyade İhtiyat Birlikleri
(Askeri) United States Marine Corps Reserve
Birleşik Devletler Deniz İhtiyat Kuvveti
(Askeri) United States Navy Reserve
Birleşik Devletler Donanması
(Askeri) United States Navy
Birleşik Devletler Federal Soruşturma Bürosu
(Askeri) Federal Bureau of Investigation
Birleşik Devletler Gizli Servisi (TREAS); Birleşik Devletler Muhabere İstihbarat
(Askeri) United States Secret Service (TREAS); United States Signals Intelligence (SIGINT) System
Birleşik Devletler Güney Komutanlığı
(Askeri) United States Southern Command
Birleşik Devletler Güney Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Southern Command
Birleşik Devletler Güney Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
(Askeri) Commander Special Operations Command, United States Southern Command
Birleşik Devletler Güney Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
(Askeri) Special Operations Component, United States Southern Command
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri
(Askeri) United States Air Force
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Atlantik Komutanlığı
(Askeri) United States Air Force, Atlantic Command
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Bakanlığı
(Askeri) Department of the Air Force
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Güney Komutanlığı
(Askeri) United States Air Force, Southern Command
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Harekat Direktörü
(Askeri) Director of Operations, United States Air Force
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Merkze Komutanlığı
(Askeri) United States Central Command Air Forces
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Pasifik Komutanlığı
(Askeri) United States Air Forces, Pacific Command
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Yardımcısı
(Askeri) Deputy Chief of Staff for Personnel, United States Air Force
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Plan ve Harekat Başkanı Yardımcısı
(Askeri) Deputy Chief of Staff for Plans and Operations, United States Air Force
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Tesis ve Lojistik Başkanı Yardımcısı
(Askeri) Deputy Chief of Staff for Installations and Logistics, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri (USAF)
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri
(Askeri) United States Air Force, Special Operations Forces
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel harekat Komutanlığı
(Askeri) United States Air Force, Special Operations Command
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti
(Askeri) United States Air Force Reserve
Birleşik Devletler Hükümeti
(Askeri) United States Government
Birleşik Devletler Japonya Kuvvetleri
(Askeri) United States Forces, Japan
Birleşik Devletler Japonya Kuvvetleri Komutanı
(Askeri) Commander, United States Forces, Japan
Birleşik Devletler Japonya Ordusu
(Askeri) United States Army, Japan
Birleşik Devletler Kamu Sağlığı Dairesi
(Askeri) United States Public Health Service
Birleşik Devletler Kan Bankaları Derneği
(Askeri) American Association of Blood Banks
Birleşik Devletler Kara
(Askeri) United States Army, European Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri
(Askeri) United States Army
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Askeri Polis Okulu
(Askeri) United States Army Military Police School
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüs
(Askeri) US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı
(Askeri) United States Army Training and Doctrine Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri John F. Kennedy Özel Harp Merkezi
(Askeri) United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü
(Askeri) US Army Medical Research Institute for Chemical Defense
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Komuta ve Kontrol Destek Dairesi
(Askeri) United States Army Command and Control Support Agency
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Komutanı; muharebe destek dairesi; konteynere
(Askeri) Chief of Staff, United States Army; combat support agency; container stuffing activity
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Kriminal Araştırma Komutanlığı
(Askeri) United States Army Criminal Investigations Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı
(Askeri) United States Army Materiel Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Merkez Komutanlığı
(Askeri) United States Army, Central Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Merkez Komutanlığı
(Askeri) United States Army Central Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Personel Komutanlığı
(Askeri) US Army Personel Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Sağlık İyileştirme ve Koruyucu Hekimlik Merke
(Askeri) US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Sıhhiye Komutanlığı
(Askeri) US Army Medical Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Toplum ve Aile Destek Merkezi
(Askeri) United States Army Community and Family Support Center
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıbbi Araştırma ve Malzeme Komutanlığı
(Askeri) US Army Medical Research and Materiel Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıbbi Malzeme Dairesi
(Askeri) United States Army Medical Materiel Agency
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıp Merkezi ve Okulu
(Askeri) U.S. Army Medical Department Center and School
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri kışlası
(Askeri) United States Army barracks
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı
(Askeri) United States Army, Special Operations Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İhtiyat Personel Merkezi
(Askeri) United States Army Reserve Personnel Center
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İhtiyatları
(Askeri) United States Army Reserve
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihbarat Tehdit Analiz Merkezi
(Askeri) United States Army Intelligence Threat Analysis Center
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı
(Askeri) United States Army Intelligence and Security Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihkam Birliği
(Askeri) United States Army Corps of Engineers
Birleşik Devletler Kara kuvvetleri Komutanlığı
(Askeri) United States Army Forces Command
Birleşik Devletler Kodu; enrevsel hizmet sözleşmesi
(Askeri) United States Code; universal service contract
Birleşik Devletler Kore Kuvvetleri Komutanı
(Askeri) Commander, United States Forces, Korea
Birleşik Devletler Korte Kuvvetleri
(Askeri) United States Forces, Korea
Birleşik Devletler Kriptoloji Sistemi; Birleşik Devletler Gümrük Servisi
(Askeri) United States Cryptologic System; United States Customs Service
Birleşik Devletler Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Unsuru
(Askeri) United States Element, North American Aerospace Defense Command
Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı
(Askeri) United States Central Command
Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Central Command
Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Deniz Unsuru
(Askeri) United States Marine Component, Central Command
Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
(Askeri) Commander, Special Operations Command, United States Central Command
Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
(Askeri) Special Operations Component, United States Central Command
Birleşik Devletler Müşterek Kuvvetler Komutanlığı
(Askeri) United States Joint Forces Command
Birleşik Devletler Ordusu Atlantik Komutanlığı
(Askeri) United States Army, Atlantic Command
Birleşik Devletler Ordusu Güney Komutanlığı
(Askeri) United States Army, Southern Command
Birleşik Devletler Ordusu Pasifik Komutanlığı
(Askeri) United States Army, Pacific Command
Birleşik Devletler Orman Servisi
(Askeri) United States Forest Service
Birleşik Devletler Pasifik Filosu
(Askeri) United States Pacific Fleet
Birleşik Devletler Pasifik Filosu Denizaltı Kuvvetleri Komutanı
(Askeri) Commander Submarine Force, United States Pacific Fleet
Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı
(Askeri) United States Pacific Command
Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Pacific Command
Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
(Askeri) Commander Special Operations Command, United States Pacific Command
Birleşik Devletler Pasifik Komutanlığı Özel Harekat Unsuru
(Askeri) Special Operations Component, United States Pacific Command
Birleşik Devletler Posta İdaresi
(Askeri) United States Postal Service
Birleşik Devletler Sahil Güvenlik
(Askeri) United States Coast Guard
Birleşik Devletler Sahil Güvenlik Eğitim Komutanı
(Askeri) Commandant, United States Coast Guard Instruction
Birleşik Devletler Sahil Güvenlik Komutanı
(Askeri) Commandant, United States Coast Guard
Birleşik Devletler Savunma Ataşe Ofisi
(Askeri) United States Defense Attaché Office
Birleşik Devletler Savunma Temsilcisi
(Askeri) United States Defense Representative
Birleşik Devletler Stratejik Komutanlığı
(Askeri) United States Strategic Command
Birleşik Devletler Stratejik Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Strategic Command
Birleşik Devletler Sınır Devriyesi
(Askeri) United States Border Patrol
Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı
(Askeri) United States Department of Agriculture
Birleşik Devletler Ulaştırma Komutanlığı
(Askeri) United States Transportation Command
Birleşik Devletler Ulaştırma Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Transportation Command
Birleşik Devletler Ululararası Kalkınma Dairesi
(Askeri) United States Agency for International Development
Birleşik Devletler Ulusal Askeri temsilci
(Askeri) United States National Military representative
Birleşik Devletler Ulusal Merkezi Büro
(Askeri) United States National Central Bureau (INTERPOL)
Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı
(Askeri) United States Space Command
Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Space Command
Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı Hava Kuvveti
(Askeri) United States Space Command Air Force
Birleşik Devletler Washington Askeri Gözlemci Grubu
(Askeri) United States Military Observer Group - Washington
Birleşik Devletler askeri eğitim görevi
(Askeri) United States military training mission
Birleşik Devletler askeri grubu
(Askeri) United States military group
Birleşik Devletler askeri komite temsilcisi
(Askeri) United States representative to the military committee (NATO)
Birleşik Devletler askeri temsilcisi
(Askeri) United States military representative
Birleşik Devletler irtibat subayı
(Askeri) United States liaison officer
Birleşik Devletler kontrollü gemiler
(Askeri) effective United States controlled ships
Birleşik Devletler mesaj metin formatı
(Askeri) United States message text format
Birleşik Devletler tecrit koordinatörü
(Askeri) United States interdiction coordinator
Birleşik Devletler ticari gemi yer tespit rapor sistemi
(Askeri) United States merchant ship vessel locator reporting system
Birleşik Devletler Özel Harekat Komutanlığı
(Askeri) United States Special Operations Command
Birleşik Devletler Özel Harekat Komutanlığı Komutanı
(Askeri) compact disc read-only memory - kompakt disk salt okunur bellek CDRUSAINSCOM Commander, United States Army Intelligence and Security Command - Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı Komutanı CDRUSELEMNORAD Commander, United States Element, North American Aerospace Defense Command Birleşik Devletler Unsuru Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Komutanı CDRUSJFCOM Commander, United States Joint Forces Command - Birleşik Devletler Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı CDRUSSOCOM Commander, United States Special Operations Command
Birleşik Devletler İzlanda Kuvvetleri Komutanı
(Askeri) Commander, United States Forces, Iceland
Birleşik Havacılık Radyosu
(Askeri) Aeronautical Radio Incorporated
Birleşik Komuta Planı
(Askeri) Unified Command Plan
Birleşik Krallık
the United Kingdom
Birleşik Krallık ve İrlanda
(Askeri) (I) United Kingdom and Ireland
birleşik (müşterek) deniz komuta bilgi sistemi
(Askeri) joint maritime command information system
birleşik anterli
synantherous
birleşik cümle
compound sentence
birleşik dağılım
joint distribution
birleşik enformasyon (danışma) bürosu; kontrol edilmiş görüntü temeli
(Askeri) combined information bureau; controlled image base
birleşik etkili askeri malzeme
(Askeri) combined effects munition
birleşik eylem gram
compound verb
birleşik görev kuvveti
(Askeri) unified task force
birleşik görev kuvveti (BGK)
(Askeri) combined task force
birleşik kafa
combined head
birleşik kod
macrocode
birleşik kuvvet kara unsuru komutanı
(Askeri) combined force land component commander
birleşik kuvvetler hava unsuru komutanı
(Askeri) combined force air component commander
birleşik meyve
sorosis
birleşik müşterek görev kuvveti (nato); müşterek görev kuvveti komutanı
(Askeri) combined joint task force (NATO); commander, joint task force
birleşik müşterek görev kuvveti komutanı
(Askeri) commander, combined joint task force
birleşik müşterek özel harekat görev kuvveti
(Askeri) combined joint special operations task force
birleşik olarak
conjointly
birleşik oturum
joint meeting
birleşik oy pusulası
split ticket
birleşik pasaportumuz var
We have a joint passport
birleşik planlama takımı; birleşik işlem takımı; Birleşik Ürün Grubu
(Askeri) integrated planning team; integrated process team; Integrated Product Team
birleşik salkım
panicle
birleşik sözcük
compound word
birleşik sözcük gram
compound word
birleşik tarife
(Hukuk) combined nomenclature (CN)
birleşik tümce gram
compound sentence
birleşik zaman
compound tense
birleşik zaman gram
compound tense
birleşik öğe
macroelement
birleşik şehirler
megalopolis
birleşik-müşterek lojistik subayı
(Askeri) combined-joint logistics officer
amerika birleşik devletleri
us
su ile bir cismin verdiği birleşik
The combination of a body of water given
Amerika Birleşik Devletleri
the United States of America
Amerika birleşik devletleri
Uncle Sam
Amerika birleşik devletleri
United States of America
Amerika birleşik devletleri
States
Amerika birleşik devletleri
United States
Amerika birleşik devletlerine katılma günü
Admission day
Avrupa Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri kitapçığı
(Askeri) United States Air Force, Europe pamphlet
Avrupa Birleşik Devletleri için Eylem Komitesi
(Hukuk) Action Committee for United States of Europe
Avrupa'daki Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri
(Askeri) United States Air Forces in Europe
Avustralya-Yeni Zellanda-Birleşik Devletler Antlaşması
(Askeri) Australia-New Zealand-United States Treaty
التركية - التركية
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
müttehit
BİRLEŞİK EŞYA
(Hukuk) Birden çok şeyin biraraya gelerek oluşturdukları eşya
BİRLEŞİK FAİZ
(Hukuk) Faize faiz yürütülmesi
birleşik cümle
Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle
birleşik fiil
İsim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil: kaybolmak, reddetmek, hasta olmak, tedavi etmek gibi
birleşik isim
Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu gibi
birleşik kap
Alt tarafından birleştirilmiş kaplardan her biri
birleşik kaplar
Alt taraflarından değişik boyut ve kesitlerde borularla birleştirilmiş sistem
birleşik kelime
Ses düşmesi, ses türemesi, kelime türünün değişmesi, üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam kayması dolayısıyla aralarına ek girmeyerek kalıplaşmış iki veya daha çok sözden oluşan kelime: pazartesi (< pazar ertesi), hissetmek (< hiss etmek), ayakkabı (< ayak kabı), delikanlı (
birleşik oturum
İki veya daha çok kurulun bir arada yaptığı oturum
birleşik oturum
Millet Meclisi ile Senato'nun birlikte yaptığı oturum
birleşik oy pusulası
Seçime katılan bütün partilerin adaylarını ayrı ayrı gösteren oy pusulası
birleşik zaman
Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin -di (i-di), -miş (i-miş,), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi-y-di
katmerli birleşik zaman
Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi
rivayet birleşik zamanı
Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi
şartlı birleşik cümle
Bir esas cümle ile bu esas cümleye bağlı, fiili -sa / -se ekini almış yan cümlenin oluşturduğu anlatım birliği
şartlı birleşik zaman
Belli bir zaman eki almış yükleme -sa /-se şart eki getirilerek oluşturulan şekil: vb
الإنجليزية - التركية

تعريف birleşik في الإنجليزية التركية القاموس.

Deputy Chief of Staff for Installations and Logistics, Birleşik Devletler Hava K
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Tesis ve Lojistik Başkanı Yardımcısı
birleşik
المفضلات