birine karşı beğenilmeyen bir durumda hep birden haykırılan bir hakaret sözü

listen to the pronunciation of birine karşı beğenilmeyen bir durumda hep birden haykırılan bir hakaret sözü
التركية - التركية
yuha
birine karşı beğenilmeyen bir durumda hep birden haykırılan bir hakaret sözü

    الواصلة

    bi·ri·ne kar·şı be·ğe·nil·me·yen bir du·rum·da hep bir·den hay·kı·rı·lan bir ha·ka·ret sö·zü

    كلمة اليوم

    lee
المفضلات