bir yeri tarla haline getirmek için çukurlara doldurulan toprak

listen to the pronunciation of bir yeri tarla haline getirmek için çukurlara doldurulan toprak
التركية - التركية
(Hukuk) KİBS
bir yeri tarla haline getirmek için çukurlara doldurulan toprak

    الواصلة

    bir ye·ri tar·la ha·li·ne ge·tir·mek i·çin çu·kur·la·ra dol·du·ru·lan top·rak

    النطق

    كلمة اليوم

    embargo
المفضلات