bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü

listen to the pronunciation of bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
التركية - التركية
kat
bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü

    الواصلة

    bir ya·pı·da i·ki dö·şe·me a·ra·sın·da yer a·lan da·i·re ve·ya o·da·la·rın bü·tü·nü

    النطق

    كلمة اليوم

    carrageen
المفضلات