bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak

listen to the pronunciation of bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
التركية - التركية
sözleşme yapmak
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak

    الواصلة

    bir söz·leş·me·yi ya·zı·lı o·la·rak be·lir·le·mek, mu·ka·ve·le yap·mak, kont·rat yap·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    ides
المفضلات