bir noktadan başka bir noktaya ısıl enerji gitmesine yol açan sıcaklık derecesi

listen to the pronunciation of bir noktadan başka bir noktaya ısıl enerji gitmesine yol açan sıcaklık derecesi
التركية - التركية
sıcaklık seviyesi
bir noktadan başka bir noktaya ısıl enerji gitmesine yol açan sıcaklık derecesi

    الواصلة

    bir nok·ta·dan baş·ka bir nok·ta·ya ı·sıl e·ner·ji git·me·si·ne yol a·çan sı·cak·lık de·re·ce·si

    كلمة اليوم

    manitou
المفضلات