bir maddenin içine alabileceği kadar başka bir madde katmak

listen to the pronunciation of bir maddenin içine alabileceği kadar başka bir madde katmak
التركية - التركية
doyurmak
bir maddenin içine alabileceği kadar başka bir madde katmak

    الواصلة

    bir mad·de·nin i·çi·ne a·la·bi·le·ce·ği ka·dar baş·ka bir mad·de kat·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    pollywog
المفضلات