bir işi yapmamak veya savsaklamak için bahane bulan, başından savan veya atan

listen to the pronunciation of bir işi yapmamak veya savsaklamak için bahane bulan, başından savan veya atan
التركية - التركية
baştan savmacı
bir işi yapmamak veya savsaklamak için bahane bulan, başından savan veya atan

    الواصلة

    bir i·şi yap·ma·mak ve·ya sav·sak·la·mak i·çin ba·ha·ne bu·lan, ba·şın·dan sa·van ve·ya a·tan

    كلمة اليوم

    abend
المفضلات