bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak

listen to the pronunciation of bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
التركية - التركية
sallamak
bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak

    الواصلة

    bir i·şi sü·rek·li o·la·rak baş·ka bir za·ma·na er·te·le·mek, sav·sak·la·mak

    كلمة اليوم

    gunk
المفضلات