bir iş, sonuçlanıncaya kadar boş yere gecikmelere uğramak

listen to the pronunciation of bir iş, sonuçlanıncaya kadar boş yere gecikmelere uğramak
التركية - التركية
sürüklenmek
bir iş, sonuçlanıncaya kadar boş yere gecikmelere uğramak

    الواصلة

    bir iş, so·nuç·la·nın·ca·ya ka·dar boş ye·re ge·cik·me·le·re uğ·ra·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    dreary
المفضلات