bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri)

listen to the pronunciation of bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri)
التركية - الإنجليزية
(Tıp) prognosis
bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri)

    الواصلة

    bir ha·sa·lı·ğın so·nu hak·kın·da ön·ce·den hü·küm ver·me, pro·noz (has·ta·lı·ğın sey·ri)

    كلمة اليوم

    sciapodous
المفضلات