bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon

listen to the pronunciation of bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon
التركية - الإنجليزية
(Tıp) reproduction
bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon

    الواصلة

    bir hüc·re·den ken·di·ne ben·zer baş·ka bir hüc·re mey·da·na gel·me·si, rep·ro·dük·si·yon

    النطق

    كلمة اليوم

    atavism
المفضلات