bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek

listen to the pronunciation of bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek
التركية - التركية
istinaden
bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, dayanılarak, güvenerek

    الواصلة

    bir gö·rü·şe, bir dü·şün·ce·ye da·ya·na·rak, da·ya·nı·la·rak, gü·ve·ne·rek

    كلمة اليوم

    truckle
المفضلات