bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade

listen to the pronunciation of bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade
التركية - التركية
anlatım
bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade

    الواصلة

    bir duy·gu·yu, bir dü·şün·ce·yi, bir ko·nu·yu söz ve·ya ya·zı i·le bil·dir·me, i·fa·de

    النطق

    كلمة اليوم

    proboscis
المفضلات