bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek

listen to the pronunciation of bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek
التركية - التركية
sürüklemek
bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek

    الواصلة

    bir şe·yi yer·den kal·dır·ma·dan i·te·rek ve·ya çe·ke·rek gö·tür·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    momism
المفضلات