bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli

listen to the pronunciation of bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli
التركية - التركية
nitelikli
bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli

    الواصلة

    bir şe·ye ni·te·lik ba·kı·mın·dan üs·tün·lük ka·zan·dı·ran, ka·li·te·li

    النطق

    كلمة اليوم

    pudency
المفضلات