biological oxygen demand

listen to the pronunciation of biological oxygen demand
الإنجليزية - التركية
(Gıda) biyolojik oksijen gereksinimi
BOD
(Çevre) Biokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ
biochemical oxygen demand
biokimyasal oksijen ihtiyacı
الإنجليزية - الإنجليزية
biochemical oxygen demand
BOD
biological oxygen demand

  الواصلة

  bi·o·lo·gi·cal o·xy·gen de·mand

  التركية النطق

  bayıläcîkıl äksıcın dîmänd

  النطق

  /ˌbīəˈläʤəkəl ˈäksəʤən dəˈmand/ /ˌbaɪəˈlɑːʤɪkəl ˈɑːksəʤən dɪˈmænd/

  كلمة اليوم

  lee
المفضلات