bilinen

listen to the pronunciation of bilinen
التركية - الإنجليزية
known

A known mistake is better than an unknown truth. - Bilinen bir hata bilinmeyen bir gerçekten daha iyidir.

Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime. - Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir.

(Gıda) conventional
(Konuşma Dili) into the open
(Dilbilim) old information
(Matematik) the known

The known must be separated from the unknown. - Bilinenler bilinmeyenlerden ayrılmalı.

(Konuşma Dili) in the open
(Dilbilim) given information
noted
kenned
astereotypical
twice-told
given
common

It's common knowledge that you don't like Tom. - Tom'u sevmediğin herkesçe bilinen bir şey.

He is a common sort of man. - O, bilinen bir insan tipi.

conversant
(Atasözü)ial
familiar

I knew there was something familiar about him. - Onun hakkında bilinen bir şey olduğunu biliyordum.

trite
classic
declared
celebrated
recognised
wellknown
{s} proverbial
bilinen başlangıç noktası
(Askeri) known datum point
bilinen gerçek
common knowledge
bilinen gerçek
truism
bilinen gerçekler
the known facts
bilinen rezerv
(Politika, Siyaset) known reserve
bilinen ve ünlü olaylar
(Kanun) facts of general notoriety
bilinen şeyleri tekrar tekrar sunmak
dish up old facts in a new form
bilinen şeyleri yinelemek
(Konuşma Dili) go into one's routine
bil
know

Do you know where your father went? - Babanın nereye gittiğini biliyor musun?

Although Go is probably the most popular Japanese game in my country, at most only a few university students know it. - Go büyük ihtimalle benim ülkemdeki en popüler Japon oyunu olsa da o bile bazı üniversite öğrencileri dışında pek bilinmiyor.

ancak ufak bir grupça bilinen
esoteric
herkes tarafından bilinen
in the limelight
herkesçe bilinen
admitted

Children are not admitted. - Çocuklar herkesçe bilinen değil.

bil
{f} ken

I invited Ken, Bill and Yumi. - Ken, Bill ve Yumi'yi davet ettim.

Ken talks as if he knew everything. - Ken her şeyi biliyormuş gibi konuşur.

bil
cognize
bil
knew

They knew they must fight together to defeat the common enemy. - Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı.

Everybody knew that she was being pushy. - Onun saldırgan olduğunu herkes biliyordu.

bil
{f} knowing

Knowing is nothing, imagination is everything. - Bilmek bir şey değildir, hayal gücü her şeydir.

Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love. - Tom Mary'yi sevmeyi ya da birinin aşkını kabul etmeyi bilmemekle suçladı.

bil
{f} kenning
bil
{f} known

The firm is known for its high-quality products. - Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir.

His name is known to everyone in this town. - Onun adı bu kasabada herkesçe bilinmektedir.

herkesçe bilinen
known to all
ingiltere'nin bilinen en eski adı
Britain's oldest known name
diye bilinen
(deyim) go by the name of
en son bilinen mevki
(Askeri) last known position
eskiden bilinen adıyla
fka
herkesçe bilinen
well known
türevi bilinen fonksiyon
integral
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف bilinen في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

bil
Basic Insulation Level; a reference insulation level expressed as the impulse crest voltage of the nominal 1 2 X 50 microsecond wave This is a measure of the ability of the insulation to withstand very high voltage surges
bil
band interleaved by line A form of data storage in which each record in the file contains a scan line (row) of data for one band All bands of data for a given line are stored consecutively within the file
bil
Basic Insulation Level is a measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
bil
Bilimportorenes Landsforening Norwegian Vehicle Importers Association (OICA member) [Norway]
bil
Acronym for band interleaved by line A method of storing data
bil
-Basic Insulation Level
bil
Band Interleaved by Line An image file format linked with satellite derived imagery
bil
The basic impulse level or basic insulation level To meet a given BIL rating a bushing must be able to withstand a simulated lightning wave that has a wave shape of 1 2 by 50 microseconds and in both positive and negative polarities The wave reaches its peak in 1 2 microseconds and decays to ½ of the peak value in 50 microseconds BIL ratings are expressed in KV (kilovolts)
bil
Band Interleaved by Line A common raster file format and remote sensing standard
bil
Band Interleaved by Line A format for data storage See Chapter 5
bil
Basic Insulation Level A measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
التركية - التركية
Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum
bilindik
(Osmanlı Dönemi) malum
bilinen
المفضلات