bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem

listen to the pronunciation of bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem
التركية - التركية
bilişim teknolojisi
bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem

    الواصلة

    bi·li·şim·de kul·la·nı·lan bü·tün a·raç ve ge·reç·le·rin o·luş·tur·du·ğu sis·tem

    النطق

    كلمة اليوم

    acumen
المفضلات